Όλες οι εμπορικές συναλλαγές έχουν έμμεσες φορολογικές επιπτώσεις. Ο ΦΠΑ συγκεκριμένα, είναι ένας πολύπλοκος φόρος και με την αύξηση του συντελεστή και τις σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σημαίνει ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτόν δεν ήταν ποτέ μεγαλύτεροι. Ο ΦΠΑ είναι επίσης συναλλακτικός φόρος, οπότε τα ερωτήματα που ανακύπτουν, συνήθως απαιτούν μια άμεση απάντηση.

Οι ειδικοί μας στο ΦΠΑ φροντίζουν να γνωρίζουν αρκετά για την επιχείρησή σας, ώστε να μπορούν να προβλέψουν ευκαιρίες αλλά και τυχόν επιμέρους ζητήματα, και ανταποκρίνονται γρήγορα στο να σας παράσχουν λύσεις, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησής σας. Στη KMC ποτέ δεν ξεχνάμε τις πιο σημαντικές πτυχές μιας επιτυχημένης λύσης σε θέματα ΦΠΑ: πρέπει να είναι πρακτική, πρέπει να σας παρέχει καθοδήγηση ως προς το τι να κάνετε και δεν πρέπει να δημιουργεί ένα νέο, διαφορετικό πρόβλημα αλλού.

Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να μην έχετε εκμεταλλευτεί σωστά κάποια ευκαιρία ή βλέπετε έναν δυνητικό κίνδυνο, ή αντιμετωπίζετε ένα συγκεκριμένο θέμα ΦΠΑ, η ομάδα των ειδικών μας μπορεί να βοηθήσει.

Η KMC παρέχει επίσης εξειδικευμένες συμβουλές και σε θέματα λοιπών έμμεσων φόρων, όπως δασμοί, φορολογία τυχερών παιγνίων και τέλη χαρτοσήμου.