Οι επιχειρήσεις επηρεάζονται κατά κόρον από αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό, τεχνολογικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον και καλούνται να περιηγηθούν επιτυχώς εν μέσω τέτοιων αλλαγών ώστε να παραμείνουν ζωντανές. Με την αλλαγή έρχεται και ο κίνδυνος και καθίσταται δύσκολο να είναι κανείς απόλυτα προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο.

Με την επιτυχή διαχείριση του κινδύνου, τη σωστή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και της διακυβέρνησης, οι επιχειρήσεις όχι μόνο μπορούν να επιβιώσουν, αλλά επιπλέον είναι σε θέση να ενισχύσουν τις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες, χρησιμοποιώντας τον κίνδυνο ως οδηγό παρά ως αποτρεπτικό παράγοντα.

Δουλεύοντας μαζί μας, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, που δεν παραδίδει μόνο διασφάλιση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, αλλά προσθέτει αξία σε ολόκληρη την επιχείρηση.

 

Διαχείριση κινδύνου

  • Προσδιορισμός απειλών για την επιχείρησή σας
  • Ιεράρχηση των κινδύνων, σύμφωνα με τους στόχους σας
  • Πρόταση στρατηγικής για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων
  • Χαρτογράφηση των κινδύνων
  • Τακτική παρακολούθηση των κινδύνων

 

Εσωτερικός έλεγχος

  • Ίδρυση ή αναδιοργάνωση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή του πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου, με εξέταση των δικλίδων ασφαλείας
  • Ανασκόπηση και αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Εκπαίδευση στη σύνταξη εκθέσεων Εσωτερικών Ελεγκτών
  • Θεωρητική κατάρτιση και εκπαίδευση Εσωτερικών Ελεγκτών