Γνωρίζουμε πως ο τουριστικός κλάδος, ένας από τους σημαντικότερους της Ελληνικής Οικονομίας, δέχεται μεγάλες πιέσεις τόσο από το εθνικό οικονομικό περιβάλλον όσο και από τις διεθνείς συγκυρίες.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο, διεθνοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η KMC μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απειλές και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μαζί σας, την πλέον κατάλληλη στρατηγική για τη δική σας επιχείρηση.

Τα στελέχη μας συμμετέχουν ενεργά, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σε συνεργασία με εσάς, με ευελιξία και ταχύτητα, καινοτόμες, αλλά ταυτόχρονα πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις, που επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Είτε βρίσκεστε στο στάδιο εισόδου στην αγορά, είτε στο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησής σας, είτε αντιμετωπίζετε προβλήματα ύφεσης και χρειάζεστε λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση ή εξεύρεση επενδυτών, είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε.

 

Στρατηγική

 • Ανάλυση αγοράς και μελέτη βιωσιμότητας
 • Συγχωνεύσεις, αγορές, πωλήσεις ξενοδοχείων
 • Ανάλυση εναλλακτικής αξιοποίησης παγίου / αλλαγή χρήσης
 • Επιλογή βέλτιστου διαχειριστή ξενοδοχείου και διαπραγμάτευση
 • Επιλογή brand και διαπραγμάτευση για franchise
 • Επενδυτική διαχείριση παγίων (investment & asset management)

 

Λειτουργία

 • Βελτιστοποίηση επιχειρηματικού μοντέλου
 • Λειτουργική αναδιάρθρωση και βελτίωση κερδοφορίας
 • Στρατηγική marketing, καναλιών και τιμολόγησης
 • Βελτιστοποίηση εσόδων (revenue optimization)
 • Outsourcing
 • Λειτουργικό due diligence και ανεξάρτητη αξιολόγηση λειτουργίας (independent business review – IBR)
 • Προσωρινή διαχείριση (interim management)

 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 • Αποτίμηση ξενοδοχείου
 • Χρηματοοικονομικό due diligence και επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Εξεύρεση επενδυτή
 • Χρηματοοικονομική και φορολογική αναδιάρθρωση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξυγίανσης

 

Υπηρεσίες Διασφάλισης / Συμμόρφωσης

 • Ελεγκτικές υπηρεσίες (audit & assurance)
 • Λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας (compliance)