Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η τεκμηρίωση της αρχής των ίσων αποστάσεων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, έχει καταστεί ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα στον τομέα της διεθνούς φορολογίας. Ολοένα και περισσότερες φορολογικές αρχές, σε διάφορες χώρες, ζητούν από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αυτές και πραγματοποιούν συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες, να προβαίνουν σε τεκμηρίωση των ενδοομιλικών τους τιμολογήσεων. Οι ειδικοί μας μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τυχόν φορολογικές παγίδες και να σας βοηθήσουν να εκμεταλλευτείτε τις παρεχόμενες από τη νομοθεσία ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε συνεχή υποστήριξη στην εφαρμογή φορολογικά αποτελεσματικών πολιτικών ενδοομιλικών συναλλαγών και να σας συνδράμουμε στο να προσαρμόζεστε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες παγκόσμιες φορολογικές συνθήκες.