ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ελεγκτική μας προσέγγιση βασίζεται σε μια εκτενή μεθοδολογία ελέγχου, σύμφωνη με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τη νομοθεσία στην Ελλάδα.