Βοηθάμε τους πελάτες μας με μια σειρά από συναφείς με τον έλεγχο υπηρεσίες διασφάλισης: εξειδικευμένες ομάδες προσαρμόζουν αυτές τις ελεγκτικές υπηρεσίες για κάθε πελάτη χωριστά, προκειμένου να τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

 

Ειδικοί έλεγχοι

 • Έλεγχοι και εκθέσεις Ενημερωτικών Δελτίων
 • Ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης
 • Προσυμφωνημένες διαδικασίες
 • Υπηρεσίες επισκόπησης
 • Εκθέσεις ειδικού σκοπού
 • Έλεγχοι ειδικών αντικειμένων
 • Έλεγχοι της υπ’ αριθμό απόφασης 121/634/30-01-2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ
 • Έλεγχοι Αναπτυξιακών νόμων (3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016)

 

Διαχειριστικοί έλεγχοι

 • Έρευνες για απάτη
 • Επιθεώρηση συστημάτων
 • Διερεύνηση και ανάλυση αρχείων
 • Αξιολόγηση πολύπλοκων συναλλαγών και γεγονότων
 • Προετοιμασία εκθέσεων εμπειρογνώμονα