Από τις αποτιμήσεις και τα transaction services, εως τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, τα στελέχη της KMC έχουν απαράμιλλη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η προσέγγισή μας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτό που έχει πραγματικά σημασία για εκείνους ώστε η συμβουλή μας να είναι πάντοτε σχετική, διορατική και να δημιουργεί τους κατάλληλους προβληματισμούς. Δουλεύουμε με συναδέλφους από όλο τον κόσμο, αντλώντας πόρους και εξειδικευμένη γνώση από το εκτενές δίκτυο της KMC που μετρά μερικές χιλιάδες συμβούλους.

  • Αξιολογήσεις / αποτιμήσεις επιχειρήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων με χρήση πολυπαραμετρικών χρηματοοικονομικών μοντέλων
  • Υποστήριξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης σε εξαγορές και πωλήσεις
  • Συγχωνεύσεις εταιριών
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογισμού