Η ομάδα μας στο Business Restructuring παρέχει υπηρεσίες ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναδιάρθρωσης, αναδιάρθρωσης χρέους, μετατροπή επιχείρησης, λειτουργικής βελτίωσης και βελτίωσης ρευστότητας. Είμαστε γνωστοί για την απλή εμπορική μας προσέγγιση στη διατήρηση της αξίας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Διαθέτουμε έναν πλούτο γνώσης και τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες, ώστε να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε με επιτυχία μια σειρά από αναθέσεις αναδιάρθρωσης υψηλού προφίλ. Καθοδηγούμενοι από τις αξίες μας, διατηρούμε πάντοτε τα υψηλότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και εξυπηρέτησης των πελατών μας. Έχουμε ένα καθιερωμένο δίκτυο σχέσεων που μας επιτρέπει να παρέχουμε αδιάλειπτα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

  • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
  • Αναδιάρθρωση χρέους
  • Ειδική διαχείριση
  • Ειδική εκκαθάριση
  • Μελέτες σκοπιμότητας