Το νεοσύστατο τμήμα «Technology Risk and Advisory» έχει δημιουργηθεί με σκοπό να σας συνδράμουμε στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κινδύνων απορρέουν από τις εξελίξεις στην τεχνολογία.